Yükselen Güneş / Michael Crichton

Yükselen GüneşYükselen Güneş

Yükselen Güneş’ten…

Sırtüstü serilmiş. Bu heriflerin yönetim kurulu odasının orta Toprak hatlı demek, hiç telsizle haberleşmeye başvurul-yerinde. Görmeye değer. Sen acele buraya gelmeye bak.”

mayacak demekti, çünkü o frekansları basın da yakalayıp

“O kulağıma gelen ses müzik mi?” diye sordum. “Tabii, ne alabiliyordu. Bazı durumlarda zaten uygulanan normal usul sandın?” diye patladı Graham. “Müthiş bir parti var burada. Bu buydu. Elizabeth Taylor ne zaman hastaneye yatsa biz toprak gece Nakamoto gökdeleninin resmi açılışı. Davet veriyorlar.

hatlarına geçerdik. Ya da ünlü birinin genç oğlu araba Hemen gel, olmaz mı?”

kazasında ölse, yine toprak hatlarına geçer, basın ve televizyon Geleceğimi söyledim. Bitişikte oturan Bayan Ascenio’ya temsilcileri evin kapısını yumruklamaya başlamadan önce telefon açtım, ben yokken gelip bebeğe göz kulak olmasını

ailenin haberi bizden duymasını sağlamaya çalışırdık. Bu tür istedim. Her an paraya ihtiyacı vardı kadıncağızın. Onu bek-

şeylerde kullanılırdı toprak hatları. Cinayet olayında lerken gömleğimi değiştirdim, takım elbisemi giydim. O sı-kullanıldığına daha önce hiç rastlamamıştım.

rada Fred Hoffmann aradı. Kentin iş kesimindeki karakolun Ama arabamı kente doğru sürerken araç telefonuna hiç

nöbetçisiydi. Kısa boylu, kır saçlı, taş gibi bir adamdı. “Bak, elimi uzatmadım, yalnızca radyoyu dinledim. Bir silahlı ça-Pete, bana kalırsa bu seferkinde yardıma ihtiyacın olacak.”

tışmada, üç yaşında bir çocuğa kurşun geldiği, belden aşağı-

“Neden o?” diye sordum.

sının felç olduğu söylenmekteydi. 7-Eleven dükkânı soyu-

“Anladığıma göre Japon vatandaşı olan birilerinin bulaştığı bir lurken çocuk da oradaymış. Bir kurşun omurgasına girmiş, cinayet var. Bu işte bit yeniği olabilir. Sen ne zamandır bağlantı

çocuk da …

görevlisisin?” “Altı ay falan.”

Bir başka istasyon aradım, karşıma bir güldürü programı

çıktı. İlerde kent gökdelenlerinin ışıkları belirmeye başlamıştı.

“Senin yerinde olsam tecrübeli birinden yardım isterdim.

Tepeleri sis tabakasına giriyordu. San Pedro’da otoyoldan Yolda Connor’a uğra, onu da al götür oraya.”

çıktım. Connor’ın sapağı.

“Kimi?

John Connor’la ilgili bildiklerim, adamın uzun süre Ja-

“John Connor’ı

LİNK

Author: admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir