Pornografi Üzerine / Boris Vian

Pornografi ÜzerinePornografi Üzerine

Pornografi Üzerine’den…

“Ama Sade’ın, buzullarıyla, uçurumlarıyla ve ürkünç şatolarıyla . . . ısrarlı vurgularıyla, yinelemeleriyle, bayağılıklarıyla, sistem ruhuyla ve birbiri içinde yiten akıl yürütmeleriyle, sansasyonel bir eylemin ama aynı zamanda eksiksiz çözümlemenin inatçı takibiyle . . . edebi yapaylıklara gösterdiği tuhaf aşağılamayla, çözümleme ve seçim, gösteriş ve teatral numaralar, incelik ve abarb yapmaktan başka bir şansı da yoktur. Ne ayırt eder ne de ayırır . . . Kendini yineler ve sürekli olarak kendini ucuna bucağına dek inceler.”

Edebiyatsa bu, kötü bir edebiyatbr ve Sade’ın yasalarca yasaklanmasının edebiyat adına aklanmaktan başka bir şey olmayacağını söyleme cüretini göstereceğim; çünkü buradan, az önce bildirdiğim noktaya vardım; Sade’ın yapıtları ero tik edebiyatın içinde sınıflandırılamaz çünkü edebiyat içinde sı-nıflandınlamaz; ve ben, kişisel olarak bu yapıtları ero tik felsefe içine koyma eğilimine girerdim; bu da bizi çıkış noktamıza döndürüyor: ero tik edebiyatı nasıl tanımlamalı?’

Kuşkusuz etimolojiye dayanmak basit bir çözümdür; ama böyle yapıldığında, aşkı konu eden her tür çalışma ero tik edebiyattan çıkarsanabilirdi; yalnız saf kurgu yapıtların ya da Forberg’in Klasik Erotoloji Kılavuzu adlı harikası gibi saf bilgece yapıtların bu aynını hak edip etmediğini öğrenmeye geldi sıra; işte yeni bir nokta: sorunun yerini değiştirmekten başka bir şey yapmadık. Çünkü duyularımız iv Imyal giiainıiiz ii$tiindeki etkisiyle ero tik edebiyatın niteliğinin ölçüldüğü bir başka tanım – bu kez erekçi bir tanım – böylece birinciyle zıt bir söylemde yer alıyor. Bu noktada, sınıflamanın içine ne

Forberg’in çalışmasını ve yalnızca alıntılamaya değer bölümleri, ne de Meierin, “metin, yazarın yerleştiği çok genel bakış noktasına göre her şeyden önce ağırbaşlıdır’ diyerek yorumcusunun da dikkat çektiği Yunan Aşkı’nın Öyküsü adlı yapıtını koyabiliriz. Eğer etimolojik anlam saklı tutulursa, bu iki kitaptan daha ero tik ne var ki? Biri, tüm fizik olanakları ince ince sıralıyor, diğeriyse bitimsizce bilimden ve bilgelikten, adını anmaya çekindiği aşktan dem vuruyor. Böylece etimolojik olarak iki kusursuz örnek çıkıyor karşımıza; ve ero tik edebiyatla tahrik edici edebiyatı genellikle ve haklı olarak karıştıran erekçi bakış açısına göre artık

LİNK

Author: admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir