Gizli Parapsikoloji Savaşı / Jacques Bergier

Gizli Parapsikoloji SavaşıGizli Parapsikoloji Savaşı

Gizli Parapsikoloji Savaşı’ndan…

Hiroşima’nın yıkılışını gördüm. Yıkılış, içinde kırmızı balık yüzen bir kavanozda oldu.

Bir gün, Roma’da, büyük bilgin Enrico Fermi, önüme bir kırmızı balık kavanozu koydu, kavanoz bir nötron demeti yolu üzerindeydi. Nötronlar yavaşladı ve meydana getirdiği radyoaktivite çoğaldı. Mantıki sonuç: Hiroşima’nın 1945’deki yıkılışıydı.

Parapsikolojik araştırmalarda da acaba böyle bir tehlike korkusu yok mudur? Bu araştırmaların askerî uygulamaları olamaz mı?

Buna inanıyorum. Bu yüzden bu yazıları yazıyorum.

Atom enerjisi için olanların tersine, kamuoyu meseleye karşı giderek daha hassas davranmaktadır. Şu sırada, tehlike bulutları insan beyninden daha ağır çekmiyor.

Gerçekten bir devrimin ilk belirtileri savaş ve casusluklar toplumun bütün yapılarında çoğalmaktadır. Zaman askeri makamların parapsikolojiye karşı ilgisiz ve polisin inançsız olmadığını ispatlamaktadır. Bu yazılarda görüleceği gibi Sovyet polisi şimdi, parapsikologları, baş kaldıranlara karşı gösterdikleri gayretle, tutuklamaktadırlar, Şu farkla ki, Gulag adalarına göndermek yerine, KGB onları çalıştırmaktadır. CİA’da okült (gizli) kuvvetlere başvurulmak ve başka ülkelerde de çeşitli uygulamalar yapılmaktadır diyebilirim.

Bu yazıların iteri sürdüğü tez işin sadece başlangıcıdır.

Bu parapsikolojik hadiseler ile okült kuvvetler bilinmezlik ve yanlış anlaşılma içinde bulunmakla beraber, askeri ve sivil yöneticiler bunlardan faydalanmaktadır ve giderek de faydalanacaklardır.

Durum havacılığın 1914 yıllarındaki durumuna benzemektedir.

Birinci Dünya Savaşının başlarında bilimsel bakımdan uçak “imkânsız” olarak kabul ediliyordu. Gerçekten de: “Bir uçak küt-lesinin saatte yüzlerce km. hızla yer değiştirmesi havanın da yet değiştirmesi gerekir” deniyordu, Hiçbir motor böyle bir göçe sahip olamazdı, zira bir metre küp hava 1.293 kg. geliyordu. Açıklamayı biz bugün biliyoruz, Sadece birkaç moleküllük bir tabaka yer değiştirmektedir. Buna “Haddeleşmiş akım” deniyor.

Matematik teori bunu güçlükle ortaya çıkarır ve bu ispatlama ancak 1920-1930 arası gerçek olarak açıklanmıştır. Ama savaşçılar 1914’den beri, böyle olsa da, askeri uçaktan kullanmaktan geri kalamadılar

Durum parapsikoloji için de aynıdır.

Bu alanda “herkesçe kabul edilen genel bir teori olmamakla beraber, yapılan çeşitli araştırmalar böyle bir teorinin kurulmasına doğru gitmektedir Bu yazılarda Dobbs’ın çalışmalarından ve

LİNK

Author: admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir