Lanetli Kitaplar / Jacques Bergier

Lanetli KitaplarLanetli Kitaplar

Lanetli Kitaplar’dan…

Öte yandan, “göğün ve yerin bütün sırlarını biliş-i bildiren herhangi bir Mısır papirüsü gerçekte ancak birinci derece denklemlerin çözümünü tanımlar.,. Öyleyse Toth Kitabı’nın düşmanlarının işi fazla büyüttükleri mümkündür. Haklı olmaları da mümkündür.

Belli olan şey, gerçek metnin desteğini ve resmîni sağlamakla, Toth Kitabı’nın bir çevirisi olsaydr. her yayımcının bunu yayınlamadan önce duraksayacağıdır. Ben bile… Bölüm le ek Nefer-Ka~Ptah, Toth Kitabı’nı nasıl buldu

Lin Carter’ce bir Golden citles, far antoloJisinde anılan bu safyü-rek ama gerçek öyküyü, Brian Brovvn’nun The vvisdom of the Egyptians’-ın da (New York, Brentano’s, 1928) buldum. Nefer-Ka-Ptah eski bir Mısır rahibi sayesinde Toth Kitabı’nın izini bulmuş. Kitap yılanlarla akrepler ve özellikle ölümsüz bir yılanla sak-lartmışmış. Kutulanmış bir dizi kaplara konmuş, bu kaplar bir ırmağJn dibinde yatıyormuş, Isis rahibinin, bir büyücünün yardımıyla Nefer-Ka- Ptah, büyülü bir kaldıraçla kutuyu kaldırmıştı. O zaman ölümsüz yılanı ilci parçaya birbirinden yeterince uzak kuma gömmüş. O zaman kitabın İlk sayfastnı okumuş, göğü, yer’i, boşluğu, dağları ve denizi, kuşlann, balıkların ve hayvanların dilini kavramış böylece. İkinci sayfayı okumuş ve Güneş’in karanlık gökte parladığını ve Güneş’in çevresinde tanrıların kendilerinin büyük görüntülerini görmüş.

Bunun üzerine sarayına dönmüş, yeni bir papirüsle bir bira çömleği almış, papirüse Toth Kitabı’nın gizli sözlerini yazmış, bunları biravla yıkamış ve birayı içmiş .Büyük büyücünün tüm bilgisi böylece ona geçmiş,

Ama Toth ölüler ülkesinden çıkagelmiş ve korkunç bir şekilde öcünü almış. Nefer-Ka-Ptal<ın oğlu, sonra Nefer-Ka-Ptah’ın kendisi ve karısı-ölmüşler. Onu bir kıral oğluna yaraşır onurlarla gömmüşler ve Toth’un gizli kitabı onunla birlikte toprağı boylamış.

Kuşkusuz sonsuza dek değil. Çünkü Toth Kitabı yüzyıllar boyunca gene görülüyor. Nefer-Ka- Ptah’ın mumyası İle, toth Kitabı’nın çevresini sarmış olan sonraki bir efsane onun Tyanalı Apollonlus’ca yeniden bulunmuş olacağını söylüyor. < 2

İSKENDERİYE’DE YOK OLAN

Büyük İskenderiye kitaplığının ortadan kaldırılışı milâdın 646 yılında Araplarla tamamlanmış oldu. Ama bu ortadan kaldırılış başka yıkımların önüne geçmişti ve bu inanılmaz bilgi koleksiyonunu yok etmeğe

LİNK

 

Author: admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir