Kabala Yahudi Kadim Mistik Öğretisi / A.Ekrem Ünlü

Kabala Yahudi Kadim Mistik ÖğretisiKabala Yahudi Kadim Mistik Öğretisi

Kabala Yahudi Kadim Mistik Öğretisi’nden…

1492 Yılında İspanya Kralı Ferdinand’ın Yahudileri İspanyadan kovma emri üzerine; Yahudiler bir kez daha geleneksel kaderleri olan sürgün ve göç ile karşı karşıya kalmışlardı. Bu durum kutsal metinlerdeki kehanetleri yeniden gündeme getirdi. Dünyanın sonunun yaklaştığı, kurtarıcı Mesih’in geleceği üzerine söylentiler ile çalkalanan endişeli; tedirgin ve sıkıntılı mânevî ortam, Kabala’nın yeniden ve etkili biçimde gündeme gelmesine yol açtı. İşte bu dönemde Kabala merkezi durumunda olan Safed’de en büyük Kabala bilgesi; Isaac ben Solomon Luria’nın okulu ve öğretisi tüm dünyanın ilgi odağı oldu.

İsaac ben Solomon Luria’nın yaşamı hakkındaki bilgileri, ölümünden sonra yazılan ve yazarı bilinmeyen “Ari’nin Yaşamı” (Toledot ha-Ari) adlı biyografik kitaptan öğreniyoruz.

1534 yılında Kudüs’de dünyaya gelen Isaac ben Solomon Luria, daha sonra ailesi ile birlikte Mısır’a göç etmiş, orada Yahudi rabbilerden köklü bir dinsel eğitim almıştır. Yaşı ilerledikçe Yahudi hukuku konusunda derinleşen Luria’nın bu çalışmaları sırasında, Yahudi mistisizmi çok ilgisini çekmiş ve bundan sonra tüm yaşamını Kabala ve Zohar çalışmalarına adamıştır. Luria, çalışmalarını yazıya dökmeye önce Zohar’ın “Gizlilik Kitabı”’na (Sifra di-tzeni’uta) bir yorum yazarak başlamıştır.

Luria, 1570 yılında, çalışmalarından etkilendiği yaşayan en büyük kabalacı olan Cordovero’nun okuluna katılmak üzere Kabala merkezi Safed’e gelir. Burada Cordovero’nun öğrencisi olan Luria, eski kabala sistemini geliştirerek, kendi mistik okulunu kurar. Bu okulun seçkin öğrencilerinden olan Hayyim Vital’in sonradan yazdığına göre; Luria’nın geliştirdiği özel mistik metodlar “Kavvanot“ (meditasyon) ve “Yihudim“ (birleştirme) ile bedeni saran kaba kabuktan (Kelipot) kurtulmayı ve içsel arınmayı esas alan törensel çalışmalar, sadece Luria’nın öğrencilerinden oluşan kapalı mistik guruplar tarafından uygulanıyordu.

Luria’nın geliştirdiği ancak onun 1572 yılında bir salgında ölümünden sonra, öğrencisi Hayyim Vital tarafından Luria Kabalası adıyla, dünyaya sunulan Kabala sistemi, XVII. yüz yılda gelişen Sabetay Sevi, XVIII. yüz yılda ortaya çıkan Hasidizm ve tüm Yahudi mistisizmini derinden etkilemiştir.

İsaac Luria’da Evren yaratılışı:

İsaac Luria’nın Kabalası, eksiksiz bir yaratılış kuramı ortaya koymaktadır. Aşağıda ayrıntılı

LİNK

Author: admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir