Mısır’ın Ölüler Kitabı / Albert Champdor

Mısır'ın Ölüler KitabıMısır’ın Ölüler Kitabı

Mısır’ın Ölüler Kitabı’ndan…

Ruhları yargılayan Tanrılar mahkemesinin başta gelen kişisi ANUBİS, alemin yaratıldığı gün herkesin yerini saptadı ve bunu öyle yaptı ki herkes için her yer, zamanların sonuna kadar burada da, öbür dünyada da belirlenmiş olsun. S. Mayassis, «ölülerin ve ruhlarının bir koruyucu tanrısıdır ve bu koruma onlara yardım edip, onları arıtmaya yöneliktir,a diye yazıyor. Ona «Kemikleri yeniden toplayan», Aşağı âlemin «Kapı Açıcısı» da denilir.

Kuhun tartılması törenlerinin tamamlanması için, ölüyü karşılayıp, elinden tutarak Osiris’in karşısına götüren odur. Hareketlerin, mekânların, şekillerin, sayıların, gezegenlerin muhasebecisidir. O ayni zamanda sihir metinlerinin her ay canavarların yutmak istedikleri ve konstellasyonlar arasından T h o t görünür görünmez geriye kustukları ay’ın da koruyucusudur.

Başka tanrıların sevgili kâtibidir. çünkü Yüz Kapılı Teb’de hüküm sürecek daha doğmamış firavunların İsimlerini Hellopolls’- ın kutsal ağacının yapraklarına yazan odur. Karanlıkların ışığı olan Seth’ln ışığının zıddına (dünyanın uzaya uzayan gölge- konisi ışığının) her ruh güneş ışığını almadan oraya dalacak Ölülerin bedenlerini bırakır bırakmaz geçtikleri on iki burç ışığının zıddı olan o karanlık ışıktan farklı olarak Anubis’in ışığı pırıl pırıl ve Osiris’in önünde temiz çıkmış ruhlar İçin mutluluk vericidir. Bu bir ışık merdiveni’dir. Güneş yaratılmadan evvelki ilk yaratılış ışığıdır. Kozmik yumurta, Anubis’in ışığı ile aydınlandı. Yaşayanlara şafak ne ise bu ışık da ölü için aynı şeydir; o, onun «güne çıkış»ını sağlayacak ışıktır. S. Mayassis «Anu- bis’ln ışığı öbür dünyaya giriş veya ruhlar dünyasına çıkıştır» diye yazmaktadır.

OSİRİS de ölülerin koruyucu tanrısıdır. Bütün doğan şeylerin simgesi olduğundan ölüler arasındaki yeri tamdır; çünkü ölüler, galaksilerin dönendiği gök nehirlerinde ebediyen dolaşmaya başlamadan, belki de evren dediğimiz, başlangıç ve oluş olan ışıklı ruhların arasında, artık belleği olmayan zamanda gelişmeye başlamadan, İkinci bir defa daha doğacaklardır. Bu dünya uzayın tanınmaz bedeninde ölü bir hücre, ölü bir dünya haline gelinceye kadar Osiris, yeryüzünde biten her buğday tanesinde, ne kadar ilkel olursa olsun her hayat parçacığında

LİNK

Author: admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir