İlginç Yönleriyle Eski Çağ Milattan Önce / Adem Işık

İlginç Yönleriyle Eski Çağ Milattan Önceİlginç Yönleriyle Eski Çağ Milattan Önce

İlginç Yönleriyle Eski Çağ Milattan Önce’den…

Geçmiş insan tiplerine ait olarak ortaya konan ifadeler gerçeği yansıtmaktan uzaktır. 17. yüzyıldan beri bu konuda yapılan araştırma ve incelemeler reel sonuçlar ortaya koyamamıştır. Bulunduğu söylenen insan örnekleri insan değil, aslında nesli tükenmiş maymun ve benzeri hayvan cinslerine ait kalıntılardır. Bu konuda yazılan kitap veya makalelere dikkat edilirse bu durum zaten ifadeler arasından açıkça seçilmektedir.

Halen günümüzde de maymun ve benzeri hayvan cinslerinin değişik yüzlerce cinsi var olup geçmiş dönemlerde bunların yüzlerce cinsi de yok olmuştur. Dinozorlar ve diğer yüzlerce tür de nesli tükenen canlılardandır. Pandalar, kelaynaklar, Meksika yunusları, kutup ayıları vs. nesilleri tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan hayvanlar arasında bulunmaktadır. Halen yaşayan onlarca tür canlı nesli de yok olma tehlikesi altındadır.

Tip olarak insana benzer görünüme sahip olan maymunlara ait nesli tükenmiş, hatta tükenmemiş cinsler, insan evriminde bir aşama olarak gösterilmekte ve insan sanki bunlardan türemiş gibi takdim edilmektedir. Bunu milyonlarca yıl öncesine dayandırmak olaya gerçek süsü vermek içindir.

Bu canlı kalıntıları zaten “insan” olarak değil de “insansı” olarak nitelenmekte ve gerçek insan olan Homo Sapiens’in Holosen Çağ’da yaşadığı ifade edilerek gerçek insanlık tarihinin de bununla başladığı savunulmaktadır. Daha öncekiler ise “insana” giden evrim (!) yolunda bir aşama olarak gösterilmiş, ancak gerçek insan sadece Homo Sapiens olarak değerlendirilmiştir.13

“İnsansı” denen bu yaratık kalıntıları nesli tükenmiş maymun, goril ve orangutan cinsi hayvanlara ait olup yaşadıkları dönem dahilinde bunların insan olduklarını kanıtlayacak bir belge yoktur.

Homo Sapiens’in yani gerçek insanın yeryüzünde görüldüğü tarihi MÖ 11000 ile 7000 yılları arasında bir dönemde tahmin etmekteyiz. Dolayısıyla ilk insan (Âdem) bu tarihler arasında dünyaya gelmiştir.

Evrim Yalanları

Eski çağlardan beri bilinen ancak gerçek hüviyetini 19. yüzyılda kazanan evrim konusu maalesef bir aldatmaca olarak genç dimağları zehirlemeye devam ediyor. Yalan yanlış ortaya konan ve bilimsellikle maskelenen safsatalar, insanları Allah’a karşı çıkmaya yönlendirmekte ve sonuçta bunlara uyan milyonlarca

LİNK

Author: admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir