Okçu Milletin Tarihi / Aknerli Grigor

Okçu Milletin TarihiOkçu Milletin Tarihi

Okçu Milletin Tarihi’nden…

O müthiş millet, dünyada bize hakim olacaklarına dair Allah’ın iradesine vakıf olunca, askerlerini topladı ve İranlılara karşı yürüdü. İranlılar’a ait küçük bir şehri ele geçirdiyse de İranlılar kısa sürede güçlerini toplayarak şehirlerini geri aldılar. Hatta düşmanlarına ait bazı şehirleri bile ele geçirdiler.

Moğollar, Okçu milletin yaşadığı her yere haber göndererek, İranlılara tekrar saldırdılar, bu defa onları yendiler ve şehirlerini, bütün mal ve mülklerini ele geçirdiler.

Bütün bunlar yapıldıktan sonra, Moğollar, Cengiz Han adı verilen hanlarından aldıkları yeni bir emirle Ağuvan’a ve Gürcü ülkesine saldırdılar. Gürcü kralı, Moğolların üzerine yürüdüğü haberini alır almaz, altmış bin atlıdan oluşan bir ordunun başına geçerek, Terunagan Kalesi’nin karşısında yer alan ve Gotman denilen büyük ovada savaş pozisyonu aldı. Savaş başladığı sırada, Manasagomk reisi Hamidavla, hak düşmanı şeytanın tahrikiyle, beslediği bir kinden dolayı, Atabeg İvane’nin atının diz sinirlerini kesti. Bu dönemde, Gürcü kralı Laşen ölmüş ve David adlı bir oğlu ile Uruzukan isminde bir kızı kalmıştı. David, Rum Sultanı’nın elinde esir ve hapiste olduğu için, kız kardeşi Uruzukan, Atabeg unvanını almış olan İvane’nin naipliğinde krallığın başına geçmiş bulunuyordu.

Yukarıda belirtildiği gibi, Moğolların saldırı haberi duyulunca, İvane, Gürcü Krallığının atlı kuvvetini alarak Gag’a, Pılu Zakare’nin oğlu büyük ve zeki Prens Vahram’ın yanına geldi ve onu da kendi askerleri ile beraber alarak Moğollara karşı yürüyüşe geçti. Kuvvetli ve büyük Prens Vahram sağ, İvane ise sol kanadı idare ediyordu. İşte iki tarafın tam da savaşa başladıkları sırada, yukarıda bahsedildiği üzere, hain Hamidavla’nın eliyle işlenen cinayet meydana geldi.

Okçu millet, Gürcü ordusunun içine düştüğü kargaşayı görünce daha da cesaretlendi; Gürcü süvarilerine hücum etti ve onları acımasızca kılıçtan geçirdi.

Sağ kanada kumanda eden Gag senyörü Büyük Prens Vahram, Moğolları acımasızca kıran hücumlarını akşama kadar devam ettirerek, Sağam Ovası Moğol askerlerinin cesetleriyle baştan aşağı doluncaya kadar onları kılıçtan geçirdi. Gag prensi Vahram, krallık ordusunun uğradığı hezimeti

LİNK

Author: admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir