Ay Çocuk / Aleister Crowley

Ay ÇocukAy Çocuk

Ay Çocuk’tan…

“Koni bir kez daha deneyecek. Bu kez, eğim vererek daldıracağız. Şimdi su tamamen farklı bir olaylar dizisi algılar. Daire yoktur, bunun yerine elipsler vardır. Tekrar daldırın, önce bu açıdan, sonra şuradan. Birinde parabol olarak adlandırılan değişik eğriler elde ederiz, diğerindeyse aynı eşitlikteki değişik eğriler hiperbol olarak adlandırılır.

“Bu zaman içinde eğer SU bütün bu, tamamen farklı olayları tek bir nedene bağlamaya çalışmakta ısrar ederse, aklı yanlış bir biçimde çalışacaktır!

“Bir geometri anlayışı -gerçekte bizim düzlem geometrimizi- geliştirecektir ve belki de kendi evreninde bunun gibi muhteşem bağlantılar ortaya çıkaran, olağanüstü şiirsel, Yaratıcı kavramını elde edecektir. Yaratıcının gücünün her türdeki fantastik kuramlarını elde edecektir. Elde edemeyeceği tek şey ise -yeni bir James Hinton28 üretene kadar- bütün bu çeşitliliğe tek bir nesnenin farklı görünümlerini görmenin neden olduğu düşüncesi olacaktır.

“Ben bilerek, olabilecek en basit durumu ele aldım. Bir koni yerine aykırı bir cisim kullandığımızı farz et- yaratacağı izlenimler SU tarafından büsbütün delilik gibi algılanacaktır!

“Şimdi hayal gücünü bir boyut yukarı kaydır! Bir kez olsun durumumuzun suyun yüzeyinkiyle ne kadar paralel olduğunu görmüyor musunuz?

“İlkel insanın evren hakkmdaki ilk izlenimi, genellikle onu öldürmek için anlamsız yere üzerine gelen şeylerin korkunç gizemli karmaşasıdır.

James değil, Charles Hovvard Hinton. Fourth Dimension adlı kitabın yazan.

“Uzun zaman sonra, insan, hiç olmazsa az biraz, olaylar a-rasmda bağlantı kurma düşüncesini geliştirdi.

“Asırlar geçti. İlk başlarda sadece birkaç madde üzerinde etkili olan kanunu algılamaya başladı.

“Daha sonraki asırlarda, bazı cesur düşünürler bütün bu farklı etkiler için tek bir neden icat ettiler ve buna Tanrı dediler. Bu hipotez Tanrı’nm doğası hakkında bitmez tükenmez tartışmalara yol açtı. Aslında, hiçbir zaman tam bir karar veremediler. Kötülüğün kökeni sorunu bile başlı başına teolojiyi çok fazla meşgul etmiştir.

“Bilim gelişiyor. Her şeyin, bu kanunların konusu haline geldiğini görüyoruz. Eski anlamında gizemli bir yaratıcıya ihtiyaç yok. Nedenleri, tıpkı doğanın düzeninde olduğu gibi,…

LİNK

Author: epubindir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir