Yalvarırım Yetişin / Ümit Deniz

Yalvarırım YetişinYalvarırım Yetişin

Yalvarırım Yetişin’den…

Biz eskiler arasında kıdeme hürmet, değişmez bir an’ane idi. Onun için Sadûn Ağabey icabında Yazı İşleri Müdürünü bile terslerdi. Konuşma şekline boş verip derdimi anlattım.

Zeki gözlerini suratıma dikip bir müddet beni süzdü. Sonra:

— «Sana lazım olan Cazip Tunç mu, yoksa güzel kız mı?»

— «Bütün aile hakkında malumat istiyorum.»

— «Bütün aile dediğin? zaten iki kişi. Anneleri ve bir kardeşleri geçen sene İsviçre’de, otomobil kazasında öldüler.»

Demek ki, bana telefon edip imdat isteyen kadın güzeldi.

Cıcırtılı iskemlesinden kalkıp arkadaki dolaplara ilerledi. Bir iki göz karıştırdıktan sonra iki dosya ile döndü:

— «Şu resimler dosyası. Öbüründe de Cazip Tunç’a dair gazetelerde çıkmış olan kupürler var.»

Vakit kaybetmeden yandaki büyük masaya geçip dosyalan tetkike başladım.

Evvela fotoğraflara baktım. Bunlar, sosyetede meşhur olan ailenin muhtelif yerlerde ve evlerinde çeldim iş olan resimleri idi. Cazip Tunç sırf say-ü gayreti ile zengin olan kabiliyetli iş adamları safında yer aldığı için kendisine gazeteler ve mecmualar da kıymet vermiş ve hakkında muhtelif sitayişkâr yazılar neşretmişlerdi.

Aile aslen İzmirli idi. İstanbul’a gelip yerleşeli ancak yedi sene olmuştu. Buna rağmen yine de sosyetede lâyık oldukları mevkii kolaylıkla elde etmişler ve gazetelerin sosyete yazarları onlara büyük ehemmiyet vererek sütunlar açmışlardı. Tunç’lann iki kızı vardı. Biri yirmi yedi yaşında Semra Tunç, diğeri de on iki yaşındaki Belma Tunç. Fakat küçük kız İsviçre’de geçen sene geçirdiği bir otomobil kazası sonunda annesi ile birlikte vefat etmişti.

Resimler arasında işime yarayacak pek çok şey buldum. Semra annesinin ölümünden sonra iyice dünyaya boş verir olmuş ve üç defa nişanlanıp ayrılmıştı. Dedikodu yazarları ona «Kelebek» diye bir de ad takmışlardı. Kadından çok erkek arkadaşı vardı. Babasının parası, kıza istediğinden daha âlâ hayat yaşamak imkânını veriyordu.

Grup resimler içinde, benim tanıdığım bir kaç hanıma da rastlayınca içim daha rahat etti. Zira olmazsa, Semra hakkında onlardan malumat alabilirdim.

Kupürler daha ziyade Semra Tunç’un yaramazlıklarına ait imâlar

LİNK

Author: admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir