Tarihi Değiştiren Askerler / Ali Çimen

Tarihi Değiştiren AskerlerTarihi Değiştiren Askerler

Tarihi Değiştiren Askerler’den…

Hannibal’ın destek umudu yok olmasına rağmen, inadı tükenmemişti. Savaşmaya devam etti. Romalılar kendisini İtalya’nın güneyinde öldürmeye çalıştılar; Kartacalı General, İtalya’nın ‘topuğunda’ bir çeşit gerilla savaşı yürütmeye başladı. Ancak geride bıraktığı düşmana gereken hassasiyeti göstermemişti. Nitekim Alp dağlarını geçer geçmez yendiği Romalı generalin oğlu Scipio 204’de Kartaca’yı işgal edince, Hannibal topraklarını savunmak üzere İtalya’dan çekilmek zorunda kaldı. Bu kez ezeli düşmanı Romalılar savaşı onun kapısına getirmişti.

Hannibal, işgalci Roma askerleriyle karşılaşmak üzere, özünü İtalya’daki on beş yıllık seferinden emekli olmuş askerlerin oluşturduğu elli bin kişilik yeni bir ordu kurdu. Scipio ve Hannibal, 202’de Zama Savaşı’nda (Aynı zamanda Naraggara Savaşı olarak da bilinir.) karşı karşıya geldi. Zaferlerinin büyük kısmına süvarilerinin avantajı sayesinde ulaşan Hannibal, bu kez aynı silahı daha isabetli kullanan ve sayıca üstün olan düşman tarafından yenildi. Kartacalıyı Afrika topraklarında mağlup eden Scipio ‘Africanus’ unvanını kazandı.
Teslim olmaktansa intiharı seçti

Her ne kadar Kartaca ve Roma 201’de barış anlaşması imzalamış olsa da Hannibal, mücadeleyi yeniden başlatmak için hem hükümet hem de ordu içinde kulis yapmaya başladı. Roma’dakiler faaliyetlerinden şüphelenmiş, Kartacalılarsa barışın bozulma ihtimalinden dolayı huzursuz olmuştu. Kartaca, 196’da Roma’nın ısrarları üzerine Hannibal’ı Suriye’ye sürgüne göndermek zorunda kaldı. Ama Roma’nın yeminli düşmanı burada da boş durmayacaktı.

Küçük Asya’nın (Anadolu) kuzeyindeki Bithynia’ya (Bugünkü Bolu, Kastamonu, Bursa ve Zonguldak illerinin bulunduğu coğrafi alanın antik çağ ve sonrasındaki adı) kaçmadan önce Suriye’de Roma’ya karşı başarısız bir ayaklanma girişimine ön ayak olmaya çalıştı. Ardından 183’te veya muhtemelen bir yıl sonra, Anadolu topraklarında Romalılara yakalanmak üzereyken zehir içerek intihar etmeyi tercih etti. Öldüğünde yetmiş yaşındaydı.

Roma kayıtlarına göre Hannibal, ölmeden hemen önce “Romalıları daha fazla sinirlendirmeyelim çünkü yaşlı bir adamın ölümünü beklemenin çok uzun olacağını düşünüyorlar.” demişti.

Birbiri ardına gelen zaferlerinden daha ziyade ordusunu ve fillerini Alp dağlarından geçirmesiyle ünlenen Hannibal, Kartaca’nın yetiştirdiği en büyük askerdi. On beş yıl süren seferi

LİNK

Author: admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir