Ateş Gecesi / Reşat Nuri Güntekin

Ateş GecesiAteş Gecesi

Ateş Gecesi’nden…

Doktor burasını beğenmemişti, yüzünü buruşturarak:

— Nerede manzara., süprüntülük burası, dedi. Kaymakam henüz kızıllığını kaybetmemiş gökte parlamağa başlıyan yıldızları göstererek:

— Etraf viran amma, tavan mamur, Selim Bey, dedi. Tavan adamakıllı mamur… Bu kadar ziynet ve debdebeyi hangi saray kubbesinde bulmak mümkündür? Hele ortalık biraz daha kararsın; kudretin ezelî kandilleri takımile yansın., o zaman görürüz.

Doktor dirhemle sarf ettiği sözlerinden birine daha kıydı:

— Kaymakam Beyimiz şairdir.

— Yok canım… Bizim şairliğimizden ne olacak? Arasıra eski ağız bir, iki kıta karaladığım olur…

Hepsi bu kadar. Siz şiiri sever misiniz çocuğum?

Severim demeğe dilim varmıyarak:

— Okurum efendim, dedim.

— Tabiî yeni şiirleri…

— Eskiler bana güç geliyor efendim.

— Adaşının şiirlerini de okur musun?

— Adaşım kim efendim?

— Adaşının kim olduğunu bilmiyor musun, hem Kemal, hem Murat Bey?.. Sen galiba berayi maslahat adaşını tanımamazlıktan geliyorsun… Ceza reisi yanımızda değil… Şimdi biraz bir şeyi konuşabiliriz…

— Adaşının kim olduğunu sahiden bilmiyor musun? Meselâ: «Feminin rengi aksedip tenine Yeni açmış güle misal olmuş» nev* inden bir lâkırdı işitmedin mi sen?

— Hayır efendim..

— Adaşın ok gibi yüreğe işliyen şiirler yazardı. O da senin gibi genç yaşında gurbet yollarına düşmüştü. Buralara yakın adalarda, Kıbrısta, Sakızda, Midillide oturmuştu…

— Bilmiyorum efendim. Kaymakam yüzünü ekşitti:

— O halde yine de bilme oğlum. Herhalde bunu benden öğrenecek değilsin… Ben izin verirseniz bu gece balıkla beraber bir, iki kadehçik de bir şey içeceğim…

Selim Bey gülümsedi:

— Orası belli…

— Yani bu gece buraya içmek için geldim, demek istiyorsunuz. Bozuşacağız galiba Selim Bey…

Çocuğum! Sen yaşta çocuklar için kat’iyen tecviz edilemez amma, bizim gibi yaşlı başlı adamalrm ara-sıra bir, iki kadeh bir şey içmelerinde bir zarar yoktur. Babanız var mı, Kemal Bey?

— Var efendim..

— İçki kullanır mı?

— O da arasıra efendim.

— O halde siz bu Selim Bey gibi beni ayıplamıyacaksınız. İnsan babasında gördüğü şeyi çirkin görmez.

Evvelâ kaymakamı tenkit ediyor gibi göründüğü halde doktor Selim Bey de, Sait

LİNK

Author: admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir