Ateş Gecesi / Reşat Nuri Güntekin

27 Mart 2020

Ateş GecesiAteş Gecesi

Ateş Gecesi’nden…

Doktor burasını beğenmemişti, yüzünü buruşturarak:

— Nerede manzara., süprüntülük burası, dedi. Kaymakam henüz kızıllığını kaybetmemiş gökte parlamağa başlıyan yıldızları göstererek:

— Etraf viran amma, tavan mamur, Selim Bey, dedi. Tavan adamakıllı mamur… Bu kadar ziynet ve debdebeyi hangi saray kubbesinde bulmak mümkündür? Hele ortalık biraz daha kararsın; kudretin ezelî kandilleri takımile yansın., o zaman görürüz.

Doktor dirhemle sarf ettiği sözlerinden birine daha kıydı:

— Kaymakam Beyimiz şairdir.

— Yok canım… Bizim şairliğimizden ne olacak? Arasıra eski ağız bir, iki kıta karaladığım olur…

Hepsi bu kadar. Siz şiiri sever misiniz çocuğum?

Severim demeğe dilim varmıyarak:

— Okurum efendim, dedim.

— Tabiî yeni şiirleri…

— Eskiler bana güç geliyor efendim.

— Adaşının şiirlerini de okur musun?

— Adaşım kim efendim?

— Adaşının kim olduğunu bilmiyor musun, hem Kemal, hem Murat Bey?.. Sen galiba berayi maslahat adaşını tanımamazlıktan geliyorsun… Ceza reisi yanımızda değil… Şimdi biraz bir şeyi konuşabiliriz…

— Adaşının kim olduğunu sahiden bilmiyor musun? Meselâ: «Feminin rengi aksedip tenine Yeni açmış güle misal olmuş» nev* inden bir lâkırdı işitmedin mi sen?

— Hayır efendim..

— Adaşın ok gibi yüreğe işliyen şiirler yazardı. O da senin gibi genç yaşında gurbet yollarına düşmüştü. Buralara yakın adalarda, Kıbrısta, Sakızda, Midillide oturmuştu…

— Bilmiyorum efendim. Kaymakam yüzünü ekşitti:

— O halde yine de bilme oğlum. Herhalde bunu benden öğrenecek değilsin… Ben izin verirseniz bu gece balıkla beraber bir, iki kadehçik de bir şey içeceğim…

Selim Bey gülümsedi:

— Orası belli…

— Yani bu gece buraya içmek için geldim, demek istiyorsunuz. Bozuşacağız galiba Selim Bey…

Çocuğum! Sen yaşta çocuklar için kat’iyen tecviz edilemez amma, bizim gibi yaşlı başlı adamalrm ara-sıra bir, iki kadeh bir şey içmelerinde bir zarar yoktur. Babanız var mı, Kemal Bey?

— Var efendim..

— İçki kullanır mı?

— O da arasıra efendim.

— O halde siz bu Selim Bey gibi beni ayıplamıyacaksınız. İnsan babasında gördüğü şeyi çirkin görmez.

Evvelâ kaymakamı tenkit ediyor gibi göründüğü halde doktor Selim Bey de, Sait

indir

Yorum Yapılmamış

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: