Çıplak Maymun / Desmond Morris

Çıplak MaymunÇıplak Maymun

Çıplak Maymun’dan…

HAYVANAT bahçesinde bir kafes, üzerinde şöyle bir yazı: “Bu hayvan, bilim için yenidir.” Kafesin içinde küçük bir sincap var. Ayakları siyah renkte bir sincap; Afrika’dan gelme. Şimdiye kadar bu kıtada kara ayaklı bir sincaba rastlanmış değildi. Bu sincap üzerinde kimse bir şey bilmemektedir, adı da yoktur.

Ani bir meydan okuma demektir bu bir zoolog için. Bu sincabın yaşayışında ne olmuş da, onu böyle başkalarına benzemez bir yaratık haline getirmiş? Nedir onu daha önceden bilinen, tanımlanmış öteki üç yüz altmış altı sincap türünden ayıran? Nasıl olmuşsa olmuş, sincap familyasının gelişimi sırasında belirli bir noktada bu hayvanın ataları, soydaşlarından ayrılarak bağımsız bir toplum kurmuş ve kendi aralarında üremişlerdir. Acaba çevrelerinde ne vardı ki, onların böyle bir kenara çekilip yeni bir hayat şekli geliştirmelerine yol açtı? Bu eğilim başlangıçta mütevazı bir biçimde kendini göstermiş olmalıydı. Herhangi bir bölgedeki bir sincap topluluğu küçük birtakım değişikliklere uğrar ve belirli bir yerin koşullarının kendisine daha uygun geldiğini görür.

Bu aşamada daha yakınlarındaki akrabalarıyla çiftleşmek olanağına sahiptirler. Bu yeni tip sincaplar, yaşadıkları bölge içerisinde ufak bir üstünlük kazanmış, ama yine de her zaman asıl gövdeye bağlanabilecek bir dal olarak kalmışlardır. Ne var ki, zaman geçtikçe bu yeni sincaplar, çevrelerinin koşullarına daha çok uyarlarsa bir an gelecek ki, yakınlarıyla buluşmaktan kaçınmak, kendileri için daha yararlı olmaya başlayacaktır. Bu aşamada cinsel ve toplumsal davranışları, birtakım özel değişikliklere uğramış olabilir. Öyle ki, öteki sincap soylarıyla çiftleşmeleri, önce ihtimal dışına çıkar, sonunda da imkânsız hale gelir.

Belki de başlangıçta anatomilerinde meydana gelen bir değişiklik, yalnız o bölgede bulunabilen birtakım yiyeceklerden, daha kolayca yararlanmak imkânı sağlamıştır. Ama arkadan, çiftleşme çağrılarının ve hareketlerinin de yalnız kendi cinslerinden arkadaşları çekecek biçimde değişmiş olacağı, akla yakın gelebilir. Böylece bir kenarda sessizce yeni bir tür, yeni bir hayat şekli gelişmiş ve üç yüz altmış yedinci sincap türü ortaya çıkmıştır.

Bu kimliği bilinmeyen

LİNK

Author: admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir