Ölüm Denizaltıları / David Mason

Ölüm DenizaltılarıÖlüm Denizaltıları

Ölüm Denizaltıları’ndan…

1918 yılının 4 Ekim günü sabahın erken saatlerinde, Akdeniz deki bir denizaltı sıkı muhafaza altında seyrederken bir konvoya hücum ettiği sırada, birdenbire kontrolden çıkarak, kurşun gibi dibe doğru dalmaya başladı. Kritik bir mesafe olan 70 metreye, sonra da 100 metreye kadar indi ve artan şiddetli tazyik sonucunda yedek hava tanklarından iki tanesi patladı. Mürettebatını boş yere telef olmaktan kurtarmak için komutan, düşmanı imha etmek ile ilgili planlarını bir tarafa bırakarak, diğer bütün tanklara hava basılmasını emretti ve makineleri tam yol tornistana geçirdikten sonra dalışı durdurdu.

Denizaltı, yolunu derhal değiştirerek, tanklarındaki tazyikli havanın tesiriyle derinliklerden kopup, İngiliz kruvazörüyle refakat muhriplerinin ortasına bir şampanya şişesinin mantarı gibi fırladı. Savaş gemilerinden açılan ateşin yarattığı rahnelerden su almaya başlayan denizaltı; tazyikli hava tanklarının boşalmış olması dolayısıyla tekrar dalma imkânına sahip olmadığından, komutanın gemiyi terk etmekten başka çaresi kalmamıştı. Tekne batarken, çarkçıbaşıyla mürettebatın altısı da beraber gitti, diğerleri ise bir destroyer tarafından kurtarılarak Malta Adası‘na getirildiler.

Denizaltı komutanı için şimdi; İngiliz esir kamplarında, denizaltı muharebesinin geleceği hakkında etraflıca düşüncelere dalabileceği uzun bir esaret devresi başlıyordu; ki bu düşünceleri sonradan mükemmelen uyguladı. Serbest bırakıldıktan sonra denizaltıların; Alman Deniz Kuvvetleri’nin bir unsurunu teşkil edeceğine dair âmirlerinin verdiği söz üzerine yeniden hizmete girdi ve bu sözün derhal yerine getirilmemesine rağmen; on yedi sene içinde devamlı terfi ederek Emden kruvazörünün komutanlığına kadar yükseldi. Nihayet, 1935 senesi yazında, Büyük Amiral Raeder onu bu görevden alarak, kendisine evvelâ bir teselli mükâfatı gibi görünen; fakat sonradan hayatı boyunca hasretini çektiği gayeye kavuşturan vazifeye tayin etti: Yeniden kurulan Alman Donanması‘nın denizaltı filosu komutanlığı. Bu subayın ismi Karl Doenitz’dir.

Arada geçen yıllar zarfında Doenitz, denizaltılara karşı olan eski tutkusunu kaybetmişti. Versailles muahedesinin hükümleri Almanya’nın denizaltı inşa etmesini yasaklıyordu ve dolayısıyla Doenitz kendisini yeni hayatına alıştırmıştı. Fakat, 16 Mart 1935 tarihinde Versailles Muahedesi feshedildi ve bir ay sonra yerine İngiliz Alman Donanma Anlaşması yapıldı. Bu anlaşma hükümlerine göre

LİNK

Author: admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir