Gallia Savaşı / Gaius Julius Caesar

Gallia SavaşıGallia Savaşı

Gallia Savaşı’ndan…

Caesar olanları öğrendi, kuşkularını arttıracak delillere ulaştı. Dumnorix, Helvetleri Sequanların toprakları içinden geçirmiş, birbirlerine rehineler verdirmişti. Ayrıca yaptıklarını Roma devletinden ve Caesar’dan saklamakla kalmamış kendi vatandaşlarına bile haber vermemişti. Şimdi Haeduların önderleri tarafından suçlanmaktaydı.

Caesar bütün bunları Dumnorix’in kendisi ya da kabilesi tarafından cezalandırılması için yeterli bir sebep olarak görüyordu. Fakat cezalandırmanın önünde bir engel vardı.

Dumnorix’in erkek kardeşi Diviciacus Roma milletine ve Caesar’a karşı büyük saygı ve sevgi göstermekteydi. Sadakat, doğruluk ve ihtiyat bakımından eşi bulunmayacak niteliklere sahip bir adamdı. Caesar, Dumnorix’i cezalandırdığı takdirde Diviciacus’u üzmekten korkuyordu.

Bu nedenle herhangi bir karar almadan önce Diviciacus’un çadırına çağırılmasını emretti. Sıradan tercümanları dışarı çıkararak Gallia eyaletinin önde gelen adamlarından biri ve kendisinin de çok yakın dostu olan Gaius Valerius Troucillus aracılığıyla onunla konuştu. Caesar Troucillus’a bütün önemli olaylarda danışacak kadar güvenirdi.

Caesar, kardeşi hakkında Galler tarafından söylenilen sözleri Diviciacus’a anlattı. Her bir kişinin bu konu hakkında söylediklerini açıkladı. 5. Kendisini üzmeksizin ya davayı dinleyerek bir karar vermesini ya da kabilesi tarafından yargılanması amacıyla emir vermesini rica etti.

Diviciacus gözyaşları içinde Caesar’ı kucakladı ve kardeşini çok şiddetli bir cezaya çarptırmaması için yalvarmaya başladı.

“Bu haberlerin doğru olduğunu biliyorum. Hiç kimse olanlardan benim kadar üzüntü duyamaz. Çünkü ben kendi kabilem ve Gallia’nın diğer kabileleri üzerinde çok büyük bir etkiye sahip olduğum zaman kardeşim gençliğinden dolayı çok az bir etkiye sahipti. Sayemde yükseldi.

Şimdi de bütün servetini ve gücünü benim etkimi azaltmak ve neredeyse beni yok etmek için kullanıyor. Buna rağmen ben kardeş sevgim yüzünden halkın düşüncesine göre hareket etmek isterim.

Çünkü Romalılar tarafından daha ağır bir cezaya çarpılırsa bu cezanın benim onayım olmadan verildiğine inanmaz. Çünkü herkes benim Romalıların dostu olduğumu biliyor. Sonuçta bütün Gallia bana düşman kesilir.”

Ağlayarak bütün bunları Caesar’dan istemeye devam ederken Caesar onu elinden tuttu. Teselli ederek yalvarmayı kesmesini, kendisine karşı beslediği iyi duyguların Roma’ya yapılan

LİNK

Author: admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir