Alacakaranlıkta / Thomas Mann

AlacakaranlıktaAlacakaranlıkta

Alacakaranlıkta’dan…

Karşımızda, Einfried Sanatoryumu! Uzun ana yapısı, yandaki küçük yapılarla birlikte geniş bah­çenin ortasında, beyaz, düz çizgiler halinde uzan­makta. Bahçe, mağaralar, yapraktan geçitler, ağaç kabuklarından yapılmış kulübelerle çok hoş dü­zenlenmiş. Arduvaz damların arkasında, dağlarda gökyüzüne doğru yükselen büyük gövdeli yeşil çamlar görünüyor.
Sanatoryumu yine Dr. Leander yönetiyor. Dr. Leander kara çatal sakalı, kalın camlı gözlüğü, bi­limin soğuttuğu, katılaştırdığı, yufka yürekli bir kötümserlikle doldurduğu yüzü, her şeyi kısa ke­sen kapalı haliyle hastaları çok etkileyen bir insan­dır. Sağlıkları için gereken şeyi yapmak ellerinden gelmeyenler, Dr. Leander’in kudretine sığınmak için bütün servetlerini ona verirler.

Bayan Osterloh, kendisini bütün varlığıyla sa­natoryumun iç yönetimine vermiş durumdadır. Hiç durmadan merdivenleri bir aşağı bir yukarı inip çıkması, sanatoryumun bir ucundan öteki ucuna koşuşması görülecek şeydir! Mutfakta, ki­lerde o egemendir; çamaşır dolaplarına o tırmanır, çalışanları o yönlendirir; ekonomiyi, sağlığı ve ağız tadını göz önünde tutarak güzel yemekler, sofralar hazırlatır. Bayan Osterloh’un bu üstün çalışkanlı­ğı, becerikliliği yanında, şimdiye dek kendisiyle evlenmeyi aklına getirmeyen erkek takımına karşı sonsuz bir başkaldırısı da vardır. Ama yine de ya­naklarında iki yuvarlak kırmızı leke halinde, bir gün doktor Leander’in karısı olma umudu içinde sürekli parlar.

Ozon ve sessizlik, dingin hava.. Dr. Leander’i kıskananlar, rakipleri ne derlerse desinler, gö­ğüs hastaları için salık verilecek en uygun yer, Einfried’dir. Einfried Sanatoryumunda yalnızca veremliler değil, kadın erkek, çoluk çocuk her türlü hasta vardır. Dr. Leander türlü hastalıklar­da başarı göstermiştir. Örneğin bu sanatoryumda kent meclisi üyesinin eşi Bayan Spatz gibi mide hastaları (Bayan Spatz, kulaklarından da yakın­maktadır) kalp hastaları, inmeliler, romatizmalılar ve her türden sinir hastaları vardır.

Şeker hastası bir general, hiç bitmeyen homurtularla emekli ay­lığını burada yer. Kuru yüzlü birçok inmeli, sarsak adımlarla dolaşır. Papaz Höhlenrauchun dünyaya on dokuz çocuk getiren ve artık bunayan elli ya­şındaki karısı, delice bir erinçsizlik içinde, bir yıl­dan beri özel bir hastabakıcının kolunda gözlerini bir noktaya dikip hiçbir şey konuşmadan bütün sanatoryumu

LİNK

Author: admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir