CIA’nın Büyük Operasyonları / Mark Zepezauer

CIA'nın Büyük OperasyonlarıCIA’nın Büyük Operasyonları

CIA’nın Büyük Operasyonları’ndan…

ABD bünyesinde daha önce oluşturulan Özel İşlemler Grubu (SPG) yerine bu işlevi daha etkin yerine getirecek yeni bir bölüm kuruldu: Politik Eşgüdüm Dairesi (The Office of Pohcy Coordination-OPC). OPC her ne kadar CIA’ya bağh ise de daire başkanı, Dışişleri Bakanı tarafından atanıyordu; faaliyetlerini yürütmek için Savunma Bakankğının desteğine ihtiyacı vardı.

George Kennan’m düzenlemesiyle Beyaz Saray, CIA Başkam’m aşarak örtülü operasyon karan verebilecekti. 1952’de, CIA’nın ilk birimi olan Özel Operasyonlar Dairesi (OSO) OPC’yle birleştirildi. CIA’nın kirli işleri bu bölüm tarafından yürütüldü.

OPC’nin Batı Avrupa’daki ilk faaliyeti, 1948’deki İtalyan seçimlerine müdahale etmek oldu. Komünistlerin iktidara gelmesini önlemek için yoğun bir dizi örtülü operasyon düzenleyen .CIA, antikomünist aydınları bir araya getirdi, parayla besledi.

Bunlar için Paris’te “Kültürel Özgürlük Kongresi” düzenledi, Encounter adlı dergiyi yayımladı, İtalya’daki seçimlerde komünistlerin önünü kesmede başarılı olan CIA, İngiliz gizli servisi SİS ile birlikte düzenledikleri Arnavutluk’taki Komünist Parti yönetimini devirme operasyonunda başarıya ulaşamadı.

1990’da İtalya’da savcı Felice Casson’un çabalarıyla ortaya çıkardan ve bütün Avrupa ülkelerinde varkğı saptanan Gladio örgütlenmesi işte bu ydlarda kuruldu. ABD yönetimi, Sovyet Kızdordusu’nun Avrupa’yı işgal edeceği varsayımıyla, NATO üyesi bütün ülkelerde ve bu pakta üye olmayan Avrupa ülkelerinde, gizli Kontrgerilla örgütleri kurdu. Bu örgütlenmenin iki ayağı vardı. Yerüstünde özel komando birlikleri, yeraltında “vatanseverlerden oluşan ve kural olarak hiçbir yasaya bağlı olmayan, köylere kadar inen gizli örgütlenme. 1952’de Gladio örgütlenmesi tamamlanmıştı.

CIA, bu dönemde, Nazi’lerin gizli polis örgütü olan, Gestapo’nun özel savaş deneyimi ve kadrolarını da devraldı. Hitler’in Genelkurmay İstihbarat Örgütü’nün Sovyetler Birliği Birimi Başkanı Reinhard Gehlen ve ekibi 1945’ten itibaren ABD için çabşmaya başladı. Gehlen ve gizli ajanlarının ÖSS de bağlantısını kuran ise, daha sonra ABD Dışişleri Bakanı olan Dr. Henry Kissinger’di. CIA, Nazi Generali Gehlen’in elinde serpildi. Savaş suçlusu Gehlen ve ekibi savaş sonrası yeniden kurulan Alman Gizli Servisinin (BND) de çekirdeğini oluşturdu.

Örtülü eylemler, Beyaz Saray tarafından

LİNK

Author: admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir