Bizanslı Gözüyle Türkler / Georges Pachymeres

Bizanslı Gözüyle TürklerBizanslı Gözüyle Türkler

Bizanslı Gözüyle Türkler’den…

Tatarlar, savaşçı bir ruha sahip olan ve adeta silahlarıyla yaşayan Türklerin ülkelerini işgale gelmişlerdi. Ancak Türklerin çoğu boyun eğmemiş ve dayanmanın yolunu dağlara yakın olan yerlere kaçmakta, ya da komşularının topraklarını dolaşarak eşkıyalar gibi yaşamakta bulmuşlardı. Bu şekilde Türklerden büyük bir topluluk yeniden bir araya gelebilmişti ki, bu bizim güçsüz adamlarımızın üzerine çullanıp onlara karşı çoğu zaman üstün gelmelerine ve de onları boyun eğmeye zorlamalarına neden oldu.

Adamlarımız kendilerine verilen ücretlerin yettiği ölçüde Türklere kafa tutmayı başarsalar da, topraklarında gerekli düzenlemeleri yapamadıklarından her gün geri çekilerek sınırlarını düşmanlara bırakmak zorunda kalıyorlardı. Düşmanların akınları genellikle adamlarımızın kendi yaptıkları yüzünden, arada da düşmanlar ordumuz hakkında bilgi edindiklerinden oluşuyordu. Bizler bu saldırılara olabildiğince karşı koyuyorduk.

Adamlarımızın maaşları, her zaman olduğu gibi, belirlenen zamanda ödendiği sürece bu direniş, yani sınır savunmacılarımızın Türklere karşı mücadelesi sürdü. Bununla beraber kendilerini kötülüklerden sakınıyor, üstünlüğü ele geçirmek için bela aramıyor; ya da düşman topraklarına saldırmadan kendi topraklarında kalıyorlardı; Bu şekilde, topraklarımızda mücadeleye neden olan son olayı saymazsak, eğer savaş yapmak istemiyorlarsa mücadeleye girişmiyorlardı.

Ordunun başında bulunan ve onu yöneten komutanlar onlara ganimetlerden pay verdikleri halde sanki komutanlar; ücretler konusunda cimri çıkmış ya da ücretler eskisinden düşükmüş gibi bu gençlerden büyük bir grup ortadan kayboldu. Bazıları kılıçlarla kurban edilmiş, bazıları düşman tarafına geçmiş, bazıları ise oraya buraya göç etmişlerdi. Çünkü oldukları yerde kalarak kötülüklerden kaçamazlardı, hayatı götürebildikleri yere kadar götürebilmeyi seçtiler. Diğer yandan bütün engeller ortadan kalktığından; düşmanlar berkitilmiş yerleri ele geçirebiliyor ve çok defa oralardan istedikleri yerlere kadar ilerleyerek; sadece komşularına kötülük getirmiyor çok uzaklarda olsalar bile onları hemen yakalıyorlardı.

Düşman, Bizans ordularına pek çok tuzaklar kuruyor, sürekli onları durdurmaya çalışıyor ve özellikle batı kesimindeki önemli bölgelerden vazgeçmelerini sağlıyordu. Sorun olan olaylardan önce, yani doğudaki eyaletler ordulardan yoksun olduğu sırada; batı sadece doğuya zarar vermiyor, kendisi de çıkmaz bir durumda bulunuyordu. Çünkü

LİNK

Author: admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir