Yaşamımdan Şiir ve Hakikat / Johann Wolfgang Goethe

Yaşamımdan Şiir ve HakikatYaşamımdan Şiir ve Hakikat

Yaşamımdan Şiir ve Hakikat’ten…

Bu kurulun üyeleri için eski tarzda düzenlenmiş, duvardaki ahşap kaplamaların önünde halka oluşturacak şekilde yerleştirilmiş sıralar vardı ve bunlar yerden bir basamak yükseltilmişti. Senatomuzdaki hiyerarşinin niçin sıralara göre bölümlere ayrıldığını o zaman kolayca anladık. Kapının sol tarafından karşı köşeye kadar ilk sırada azalar, köşede ise, önünde küçük bir masa bulunan tek kişi, senato başkanı otururdu; onun sol tarafından pencerelere doğru uzanan ikinci sırada beyler8, pencerelerden kapıya doğru olan üçüncü sırada ise küçük esnaf yer alırdı, salonun ortasında da tutanak tutan kâtibin masası vardı.

Eğer Römer’deysek, belediye başkanının huzuruna çıkan kalabalığın arasına karışırdık. Ama imparatorların seçilmesi ve taç giymesiyle ilgili şeyler çok daha ilginçti. İnsanın içini açan, fresklerle bezeli, genellikle bir parmaklıkla kapalı tutulan yeni imparator merdivenlerine çıkmak için kapı görevlisini ayarlardık. Erguvan rengi duvar kâğıtları ve muhteşem varaklarla süslü seçim odası bizde saygı uyandırırdı.

Üzerinde imparatorluğa ait giysiler giymiş, hükümranlık nişanları takılmış küçük çocukların veya önemli şahsiyetlerin bulunduğu, garip bir etki uyandıran kapılara büyük bir dikkatle bakar, bir kez olsun kendi gözlerimizle bir taç giyme töreni görmeyi hayal ederdik. Eğer şans yüzümüze gülmüş de içeri sızmışsak, bizi büyük imparatorluk salonundan dışarı çıkarabilmeleri için çok uğraş vermeleri gerekirdi; belli bir yükseklikte çepeçevre resmedilmiş olan bütün imparatorların portrelerine bakarken, bize onların kahramanlıklarını anlatan kişiyi en yakın dostumuz sayardık.

Büyük Charles’la ilgili bazı masalsı şeyler anlatılırdı ama bizim için tarihsel açıdan ilginç olan şey, cesaretiyle büyük karışıklıklara son veren Rudolf von Habsburg’la başlardı. IV. Karl da ilgimizi çekerdi. Altın Ferman9 ve acımasız Ceza Yasası’nın kararlarıyla ilgili şeyler duymuştuk, ayrıca IV. Karl’ın, rakibi İmparator Günther von Schwarzburg’a10 karşı Frankfurtluların gösterdiği sadakatin hesabını sorduğunu da bilirdik. I. Maximilian’ın insan ve halk dostu olarak takdir edildiği konuşulur, kendisinin Alman soyundan gelen son imparator olacağını söylemiş olduğu anlatılırdı; ölümünden sonra seçim sadece İspanya Kralı V. Karl ile Fransa Kralı

LİNK

Author: admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir