DNA’nın 12 Tabakası / Lee Carroll

DNA'nın 12 TabakasıDNA’nın 12 Tabakası

DNA’nın 12 Tabakası’ndan…

Dolayısıyla, DNA, partnerimin size sunduğu uçan daire örneğindeki o motor ve haritadır. O, tepkisel ve yaratıcıdır, iter ve çeker ve evrendeki diğer çok-boyutlu enerjiler gibi, “farkında”dır ve sizin içinizdeki Yaratıcı’yı bulmanıza yardım etmeye eğilimlidir.

DNA, beden düzenlemesinin “anteni”dir ve çok-boyutlu olanı alıp, önce bilgiye, sonra da eyleme dönüştürür. Asla yalnız değildir; çevresinde, onun çalışmasını sağlayacak “sistem”e ihtiyacı vardır. Tek başına hiçbir şey yapmaz, beraberindekilerle birlikte “bütün”ü oluşturur.

3B’de o, İnsan genomu olarak, DNA molekülünü oluşturan çift sarmalın tüm parçaları olarak görülür. Bilim onu tamam olarak ve ayrıca büyük bir gizem olarak görür. Çünkü bilim ona kendi eğilimiyle bakar; bilimciler, DNA’nın gerçekte ne olabileceğini -onun tüm geçmiş yaşamlarınızın Akaşik Kaydı, anılarınız, geçmişin spiritüel öğrenimi, hatta Lemurya kökeniniz gibi, sizinle ilgili olan her şeyin aktarıcısı ve alıcısı olabileceğini- “görme”ye asla hazır değildirler.

Birinci Tabaka, tüm diğer tabakalarla iletişimi sağlayan tabakadır. Bu, “eşzamanlılığın bir araya gelişi” DNA’nın bilinmeyen ve tanınmayan büyük niteliğidir; buna göre, tüm tabakalar bir varlık gibi “birlikte düşünür” ve birlikte çalışır. Bilim bunu henüz görememiştir, ama böyle olması gerektiğini bilir. Bu tabaka, bedenin içindeki duyarlı ve farkında olan bir kuvvetin köprüsünü yaratır. Hem İnsanın bilincinden hem de kendi çok-boyutlu belleğinden gelecek işaretleri sessizce bekler. Tüm tabakalar, hep birlikte, İnsanın niyeti tarafından “belirlenen” ve mümkün olan değişiklikleri yaratır.

Bu tabakanın % 3’ü biyoloji motorudur, geriye kalanı ise bu motoru eyleme yönelten çok-boyutlu “çorba”nın antenidir. Bu “çok-boyutlu çorba,” üstatların İnsan bedeninde mucizeler yaratmak için etkilemiş oldukları enerjidir, çünkü onların mucizevi etkileri sadece DNA’ya 3B kimyasını değiştirmesi için talimatlar vermiştir, ki bu şimdi herhangi bir İnsanın tek başına yapabileceği bir şeydir. İşte, 3B mikroskoplarınızla görüp inceleyebildiğiniz tek DNA tabakası olan bu tabaka böylesine güçlüdür.

KETER ETZ CHAYİM, bu tabaka için seçilmiş olan İbranice Tanrı ismidir. Ben bu ismi partnerime 2003’te açıkladım. Benim bu İbranice Tanrı ismine verdiğim anlam “Yaşam Ağacı”dır

LİNK

Author: admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir