Kral Lear / William Shakespeare
Tiyatro / 15 Aralık 2017

Kral Lear Kral Lear’den… KENT Kralın, Albany Dükü’nü, Cornwall Dükü’nden daha çok sevdiğini sanıyorum. GLOUCESTER Biz de öyle sanırdık, ama şimdi krallığı paylaştırırken hangisine daha çok değer verdiği anlaşılmıyor, paylar öylesine iyi dengelenmiş ki, ne kadar dikkatle bakarsan bak, birini ötekine tercih edemezsin. KENT Oğlunuz, değil mi efendim? GLOUCESTER Onu büyütmek bana düştü efendim. Oğlum demekten kızara bozara öyle pişkinleştim ki utanmayı unuttum. KENT Pek anlayamadım. GLOUCESTER Bu delikanlının annesiyle aramız iyiydi, bu yüzden de karnı büyüyüverdi. Kadıncağızın daha yatağına koca girmeden beşiğine bir oğlan giriverdi. Yaptığım hatayı anlıyorsunuz, değil mi? KENT Doğrusu sonucu öyle yakışıklı ki, keşke bu hatayı yapmasaydınız diyemiyorum. GLOUCESTER Bir de meşru oğlum var, bundan bir yaş kadar büyük. Ama öyledir diye, onu daha çok severim sanmayın. Gerçi bu hergele daha çağrılmadan, pek de utanmadan dünyaya geldi, ama annesi güzeldi, ona can vermek epeyi zevkli oldu ve tabii bu veledi kabullenmekten başka çare kalmadı. Edmund, bu soylu centilmeni tanıyor musun? EDMUND (Yaklaşır.) Hayır, lordum. GLOUCESTER Kent Kontu. Bundan böyle onu benim şerefli bir dostum olarak bilmelisin. EDMUND Hizmetinizdeyim, efendim. KENT Sizinle dost olmayı, sizi daha yakından tanımayı isterim. EDMUND Bu teveccühünüze layık olmak için elimden geleni yapacağım, efendim. GLOUCESTER Dokuz yıldır ülke dışındaydı, yine gidecek. (Boru…